Actueel nieuws

Laatste update 08-01-2018

Het Zottekapke voor Frans Schoester

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie heeft Frans Schoester uit handen van zijn voorzitter de hoogste onderscheiding van de BFC, het Zottekapke, uitgereikt gekregen.
Op de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde werd Frans geroemd voor zijn inzet en verdiensten als gewaardeerd organisator van de ‘Grôtste Mââuwert’, als trompettist bij carnavalskapel Ââmpesâânt, vele malen deelnemer in de ‘Grote Optocht’ en een aantal jaren medewerker voor de ‘Kontklopper’ bij de commissie pers en publiciteit van de BCV.

Prins Daan van 't Kielegat 2018 (Breda)

Page Minke       Prins Daan        Page Anne
Opperklerk der Heldere Glazen
Veldmaarschalk van het Dierenrijk Zandberg
Beschermheer van de Bonte Dweilen

Prins Ad de XVI van Bosuilendorp 2018 (Ulvenhout)

Prins Ad den Zestiende

Prins Babbelonius van 't Aogje 2018 (Princenhage)

Prins Babbelonius de Leste

 

Kasteelheer van Prinsen’Haege, 
Gildemeester van de Zwaardvegers, 
Souffleur van ’t Zottenhofke, 
Trompetter langs d’n Bieloop (BD), 
Beschermheer van de Dweilende Orkesten, 
Heerschap van de Mannen van Rijnland, 
Quibus van d’n Koei

Baron Jean-Pierre Théodore van 't Ginneken 2018 (Ginneken)

Baron Jean-Pierre Théodore

Vigoureux Ancien-Combattant Nobiliaire et 

Grand Amateur de la Cyclisme à la Bière 

le Dernierre du moment.

Prins Antonius van Giegeldonk 2018 (Haagse Beemden)

Prins Antonius

Prins Ief d'n Irste van Totdenringen 2018 (Teteringen)

Prins Ief d'n Irste

Prins Peer d'n Irste van Baviaonenland 2017 (Ulvenhout)

Prins Peer d'n Irste

Kielegats Carnavalslied 2018

Vol enthousiasme zingt Angela met de carnavalskapel Tapkracht 11 voor een overvolle Avenue hun winnend carnavalslied 2018 "Ge motter mar op komme!" met als bewijs de de Tuur Piek wisseltrofee op de voorgrond.
De tekst is hier te vinden en de muziek hier.

Tweede in deze competitie werden de Meikevers en als derde eindigde Bentzat in combinatie met de Chica's.

De BFC nu ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De komende ledenvergadering staat gepland voor maandag 9 april 2018 
in Café - Zaal Markhoek, Marksingel 15-16, Breda.
Klik hier voor de agenda en de notulen van de laatste vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de B.F.C. wordt steeds samen met de B.C.V. gehouden op de eerste zondag na 1 januari.
De komende wordt gehouden op zondag 7 januari 2018 van 12:00 tot 14:00 uur in TheaterDinerSalon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda is t.b.v. vrijwilligers binnen deze gemeente. 
Onder de definitie vrijwilliger wordt verstaan:
Iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
De vrijwilligers die activiteiten verrichten ten behoeve van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) en de Stichting Kielegatse Carnavalsbouwers (SKC) voldoen volgens de verzekeraars NIET aan bovenstaande definitie, zodoende zijn de dekkingen als vermeld in de vrijwilligerspolis van de gemeente Breda NIET van toepassing op deze vrijwilligers. De reden hiervoor is dat het doel, door bundeling van krachten carnaval tot een geslaagd feest te maken, niet wordt gezien als maatschappelijk doel.
Omdat ook de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

Zie eventueel het dekkingsoverzicht.

Zie in dit verband ook: praalwagenverzekering 

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.