Actueel nieuws

Laatste update 18-09-2017

't Kielegat heeft Prins Daan (Breda)

Page Kelly       Prins Daan        Page Anne
Opperklerk der Heldere Glazen
Veldmaarschalk van het Dierenrijk Zandberg
Beschermheer van de Bonte Dweilen

Prins Ad de XVI van Bosuilendorp (Ulvenhout)

Prins Ad den Zestiende

Prins van 't Aogje (Princenhage, Breda)

Prins Babbelonius de Leste

 

Kasteelheer van Prinsen’Haege, 
Gildemeester van de Zwaardvegers, 
Souffleur van ’t Zottenhofke, 
Trompetter langs d’n Bieloop (BD), 
Beschermheer van de Dweilende Orkesten, 
Heerschap van de Mannen van Rijnland, 
Quibus van d’n Koei

Baron van 't Ginneken (Ginneken, Breda)

Baron Jean-Pierre Théodore

Vigoureux Ancien-Combattant Nobiliaire et 

Grand Amateur de la Cyclisme à la Bière 

le Dernierre du moment.

Prins van Giegeldonk (Haagse Beemden, Breda)

Prins Antonius

Prins Nillis dun Irste van Totdenringen (Teteringen)

Prins Nillis dun Irste met Jeugdprinses Jovana

Kielegats Carnavalslied 2017

Trots toont Tjerk Franken, lid van Tworwelwa, als winnaar van het Kielegats Carnavalslied 2017, "Kunde Maot'Ouwe", de Thuur Pieck Bokaal waarmee zij winnaar werden.
Helaas vielen De Meikevers, Tjongejonge, ’t Zooike, Bentzat, Stadserremenieke, Huysluy, Ongeloofeloos, de Blaoskaoken, Aogse Bluf en Auw Me’Nore, de andere deelnemers, af.

De BFC nu ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De komende ledenvergadering staat gepland voor 6 november 2017.
Klik hier voor de agenda en de notulen van de laatste vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De komende nieuwjaarsreceptie van de BFC i.s.m. de BCV wordt gehouden op zondag 7 januari 2018 van 12:00 tot 14:00 uur in TheaterDinerSalon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda is t.b.v. vrijwilligers binnen deze gemeente. 
Onder de definitie vrijwilliger wordt verstaan:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
De vrijwilligers die activiteiten verrichten ten behoeve van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) en de Stichting Kielegatse Carnavalsbouwers (SKC) voldoen volgens de verzekeraars NIET aan bovenstaande definitie, zodoende zijn de dekkingen als vermeld in de vrijwilligerspolis van de gemeente Breda NIET van toepassing op deze vrijwilligers. De reden hiervoor is dat het doel, door bundeling van krachten carnaval tot een geslaagd feest te maken, niet wordt gezien als maatschappelijk doel.
Omdat ook de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.

Zie eventueel het dekkingsoverzicht.

Zie in dit verband ook: praalwagenverzekering 

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.