SKC Artikelen

Uit het gemeentelijk persbericht van 8 oktober 2009

Bredase carnavalsbouwers krijgen de ruimte aan het Hekven

Met een extra loods aan het Hekven maakt het college van burgemeester en wethouders van Breda een voorlopig einde aan de huisvestingsproblemen van Bredase carnavalsclubs. De loods ligt direct naast de loods die al door de bouwers gebruikt wordt en is met onmiddellijke ingang, geheel kosteloos beschikbaar. De bouwers kunnen in elk geval het komend jaar de loods gebruiken, met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. Het is aan het nieuwe college om hierover in 2010 een besluit te nemen. Het college trekt hier het komend jaar € 22.000 voor uit.
(Voor het volledige persbericht klik hier)

Toelichting:
Om e.e.a. in goede banen te leiden werd op uitdrukkelijk verzoek van de Gemeente Breda een beheerstichting in het leven geroepen voor de totale locatie Hekven. In deze stichting, de stichting Stichting Kielegatse Carnavalsbouwers, nemen deel:

S.K.B.
B.F.C

B.C.V.

Stichting Kielegatse Bouwers (namens de bouwgroepen)
Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (als overkoepelend orgaan namens de aangesloten leden)
Stichting Bredase Carnaval Viering (als organisator van het Bredase carnaval)

Deze beheerstichting is de officiële gesprekspartner geworden richting Gemeente Breda aangaande de bouw- c.q. opslaglocatie Hekven.


Uit BN-De Stem van zaterdag 3 oktober 2009

Spannende tijd voor Kielegatse bouwers

door Palko Peeters. BN-De Stem, zaterdag 03 oktober 2009

BREDA - Het is weer sleutelen geblazen aan de carnavalswagen. De paverpol (plotjespap) staat weer klaar om de meest uiteenlopende creaties op te tuigen, om in februari te vlammen in de Grote Optocht.
Bouwclubs als de Meikevers, Toeteleurs en Narrekoppen lopen al warm.
Dit carnavalsseizoen wordt het extra spannend voor de Kielegatse bouwers. Twee jaar geleden luidde de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) de noodklok. De bouwclubs zitten ernstig in de knel. De gemeenteloods aan het Hekven in de Haagse Beemden, omgedoopt in Ut Kielegats Bouwkot, is veel te klein voor de negen bouwclubs die erin zitten. Attributen en onderdelen van wagens staan buiten.
Zo staat de prinsenwagen van Teteringen op het terrein en stond ook de prinsenwagen van ’t Aogje (Princenhage) bij de loods. Als er niets gebeurt, sterft het 'waogentje bouwen' een stille dood. Dan verdwijnt cultureel erfgoed, dat jaarlijks tienduizenden mensen naar de stad trekt, reageerde voorzitter Will Hense van de BFC vorig jaar.
Wethouder Janus Oomen bracht begin dit jaar nog een bezoek aan de loods en beloofde meer ruimte. De signalen zijn gunstig. Inmiddels staat pal naast de loods een andere grote loods leeg.
Oomen laat via een woordvoerder weten mogelijk dinsdag met een voorstel te komen. "Er wordt gewerkt aan een oplossing." Hense: "Als we die loods krijgen, staat hier een zeer gelukkig mens. Een geweldige impuls. Ik denk dat heel veel nieuwe bouwers zich zullen melden, ook groepen en individuelen. Mensen die nu gewoon geen plek hebben."

 

Uit de Bredase Bode van woensdag 25 februari 2009

Nieuwe locatie zal enthousiasme voor bouwen wagens verder aanwakkeren' 
Structurele oplossing voor ruimtegebrek wagenbuwers nabij

BREDA - De carnavalsliefhebbers in Breda en omstreken hebben zich de afgelopen dagen weer kunnen vergapen aan de meest fantastische optochten. De wagenbouwers van Ut Kielegat, Bosuilendorp, Totdenringen, Baviaonenland, Boemeldonck, ‘t Aogje en Giegeldonk kunnen zich weer met recht op de borst kloppen: het werk dat zij in de maanden voorafgaand aan het carnavalsfeest hebben verricht, werd door duizenden optochtbezoekers vol waardering en enthousiasme ontvangen. Het toetje dat de wagenbouwers in de aanloop naar carnaval al in het vooruitzicht werd gesteld door de gemeente, mag er eveneens zijn. Er wordt namelijk op korte termijn gezocht naar een structurele oplossing voor het al jaren lopende huisvestingsprobleem van de wagenbouwers. 

Door Addo Sprangers 

Vorig jaar, daags na carnaval, drong raadslid Henk Leenders - toen nog als fractievoorzitter van de PvdA - namens de plaatselijke afdelingen van PvdA, CDA, VVD, SP Breda, Breda97, Groen Links Breda, D66 en Leefbaar Breda er bij het Bredase college van burgemeester en wethouders op aan om snel in gesprek te gaan met de bouwers van carnavalswagens in de gemeente Breda. Inzet was het in de aanloop naar het carnavalsfeest reeds onder de aandacht gebrachte gebrek aan voldoende bouwlocaties. 

Cultuur 

Carnaval en ook het bouwen van wagens is een traditie van vele decennia, motiveerde Haarhuis zijn oproep. “Carnaval gaat als feest heel ver terug in de geschiedenis en hoort in de canon van onze cultuur thuis. We moeten zuinig zijn op de geschiedenis en onze tradities. Het zou zeer te betreuren zijn dat zo'n prachtig feest met het kijk- en luisterspektakel dat al deze optochten met elkaar vormen voor burgers en toeristen teloor zou gaan.” 

Oplossingen 

Namens de voltallige gemeenteraad nodigde hij het college van burgemeester en wethouders dan ook nadrukkelijk uit om de problemen van de wagenbouwers verder te inventariseren en om samen met de betrokken partijen oplossingen te bedenken. 

Knelpunten 

Zijn pleidooi bleek niet aan dovemansoren gericht. Volgens voorzitter Will Hense van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) is er het afgelopen jaar door vooral de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht hard gewerkt om alle bestaande knelpunten in kaart te brengen. “Wat dat betreft alle lof voor de gemeente en de betrokken ambtenaren. Kijk, de huisvestingsproblematiek van de wagenbouwers is natuurlijk niet nieuw. Als BCF hebben we daarom twee jaar geleden ook weer aan bel getrokken. De gemeente heeft tot dusver steeds perfect meegewerkt aan oplossingen, maar die zijn tot dusver steeds van tijdelijke aard geweest. Met extra ruimte willen we waarborg voor de continuïteit van het wagen bouwen.” 

Passen en meten 

De huidige loods aan het Hekven is, zoals ook wethouder Janus Oomen vorige week tijdens zijn bezoek aan de wagenbouwers mocht concluderen, te klein. Will Hense: “Zeven bouwclubs hebben hier onderdak en dat is passen en meten. Veel bouwmaterialen liggen buiten opgeslagen. Daarnaast staan hier op het terrein ook nog de carnavalsbussen van de bij ons aangesloten Stichting Kielegat (BCV) en CC ‘t Aogje. Laatstgenoemde club uit Princenhage heeft hier zelfs haar Prinsenwagen buiten geparkeerd staan. Zo'n wagen, gemaakt met bloed, zweet en tranen, staat hier het hele jaar maar te verweren en te rotten. Dat gaat me echt aan het hart.” 

Nieuwe locaties 

De clubs in Bavel kunnen zich momenteel qua ruimte nog redelijk redden, terwijl de wagenbouwers in Prinsenbeek straks de beschikking krijgen over een hal van de KPJ. Voor de Ulvenhoutse bouwclubs moet de voormalige brandweerkazerne in Ulvenhout uitkomst bieden, nu het lokale brandweerkorps inmiddels is verhuisd naar een nieuw onderkomen. Voor wat betreft Breda gaat de BCF op korte termijn rond de tafel met de gemeente over eventuele nieuwe locaties op korte- en lange termijn. 

Elkaar helpen 

Will Hense: “Er is ons gevraagd of er bezwaren zijn als Teteringen met ons wil meeliften. Nou, die zijn er beslist niet. Uiteindelijk zijn we allemaal met hetzelfde bezig. Als we elkaar daarbij kunnen helpen en aanvullen, is dat alleen maar prettig. Een nieuwe, grote locatie zal het enthousiasme voor het bouwen van carnavalswagens alleen maar aanwakkeren. Ik verwacht dat het zal bijdragen aan het nog groter en intensiever bouwen van de wagens.”

Opening bouwlocatie

Vrijdag 27 november 2009 was het dan eindelijk zover: de bouwlocatie, door de bouwers zelf het bouwkot genoemd, werd twee maal zo groot. 
Om 17:00 uur kwamen vele bouwers en geïnteresseerden bijeen in de bouwloods aan het Hekven. De reden was dat Wethouder Janus Oomen, vergezeld door Alex de Koning, hoofd Bouw- en Woningtoezicht, de sleutel zou overdragen van de tweede bouwloods gelegen naast de huidige. De carnavalswagenbouwers van 't Kielegat, 't Aogje, Giegeldonk en Totderingen krijgen hiermee de beschikking over 2200 m2 bouwruimte.
Als dank voor hun inzet deed Ron Klasen het voorstel de oude en de nieuwe loodsen resp. de namen toe te kennen van 'Janus Oomen Paradijs' en 'Alex de Koning Hol'.


De sleutel
(Wethouder Janus Oomen)


De opening
(v.l.n.r. Janus Oomen, Alex de Koning en Ton Overeem)


De nieuwe loods (Hekven 2A, Breda)