Actueel nieuws

Laatste update 15-01-2023

Prinsen

Prins Raymundus de XIX van 't Aogje 2019 - 2023 (Princenhage)

Prins Raymundus de XIX
Oppermeester van de rammelende deksels
Bewaker van ut Zeilmakerpadje
Grandeur van de plaotjes draaiers
Grootmeester van de camions

Baron Guillaume Martin van ´t Ginneken 2020 - 2023 (Ginneken)

Baron Guillaume-Martin de la Triomphe Éblouissant
Constructeur Fanatique du Caillou Bleu et
Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires
le Dernièrre du Moment.

LE BARON

Prins Cornillüs van Giegeldonk 2019 - 2023 (Haagse Beemden)

Prins Cornillüs
Consolidator van ´t onbemand zand
Componist met hart voor Giegeldonk
Clochard van de Raaimoerense Werft
Califaat-voerder van het kleinste oliestaatje
Connaisseur classic Conny con cadetten
Concertmeester van het Oud-Prinselijk orkest
Commandeur protocollair
Carnavalesk voorganger in de Gageldonkse polonaise
Chansonnier van het ruisend struikgewas
Carav-aan-schouwer der Giegeldonkse optocht
Corrector van de miss blaozjes der Hofkapellen

Prins Adrianus d´n Irste 2023 (Bavel)

Prins Adrianus d´n Irste

Prins Snoek d'n Irste van Totdenringen 2023 (Teteringen)

Prins Snoek d'n Irste

Prins Arie d'n Irste van 't Kielegat 2020 - 2023 (Breda)

Prins Arie d'n Irste
Beschermheer van ut Bredaose Lied
Trompetter der Dweilende Kapellen
Kletsmajoor der Kwetsbare Ouderen
Prins van Rood naar Oranje

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met voornoemde personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Lees de volledige privacyverklaring....

ZORREGDAGGEDURBIJBAND

Vind jij ook dat met carnaval 'levende' muziek altijd gezelliger is dan 'mechanische muziek'?
'Nieuwe Veste' en de 'Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen' organiseren samen een gratis carnavaleske muziekmiddag op zaterdag 28 januari 2023
We studeren 3 nummers in o.l.v. docenten van Nieuwe Veste. Eén van de nummers zal het Carnavalslied 2023 zijn. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden op de Grote Markt. Informatie: Klik hier

De BFC ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De meest recente algemene ledenvergadering is gepland op maandag 17 april 2023 in buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5, Breda.
Klik hier voor de agenda en
Klik hier voor de notulen van de vorige vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) wordt gehouden op de eerste zondag na 1 januari.
De komende stond gepland voor zondag 8 januari 2023 van 12:00 tot 14:00 u in Theater Diner Salon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Eerder hebben wij informatie verstrekt over het feit dat de Gemeente Breda de _Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers_ sinds kort ondergebracht heeft bij Centraal Beheer/Achmea. De vorige verzekeringsmaatschappij had duidelijk alle vrijwilligers betrokken bij carnaval uitgesloten omdat zij van mening was dat carnaval geen maatschappelijke doel dient maar de vrijwilligers bezig zijn met een hobby. Omdat het dienen van een maatschappelijk doel en een hobby uitoefenen best kunnen samen gaan hebben wij Centraal Beheer/Achmea om een duidelijke stellingname gevraagd. Van hen, met name bij monde van de heer Ben Klaassen en mevrouw Margreet Wallet, hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat vrijwilligers betrokken bij carnavalsactiviteiten en in deze hoedanigheid schade ondervinden door een aansprakelijkstelling of een ongeval via de Collectieve Verzekering van de Gemeente Breda bij hen verzekerd zijn. Echter als de organisatie in handen van de horeca-eigenaren ligt, dan wordt dit niet als een maatschappelijk, maar als commercieel belang gezien en is de gemeentelijke verzekering niet van toepassing. Daarnaast geldt voor alle schadeverzekeringen dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Breda-Actief. Zie ook hier.

In dit verband willen wij ook nog wijzen op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor _praalwagens_ waaronder ook carnavalswagens vallen. Zie hiervoor: https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Deze verzekering kan niet rechtstreeks maar wel via een eigen verzekeringstussenpersoon worden afgesloten.

Omdat de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor eventuele aanvullende verzekeringen zorg te dragen.

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.