Actueel nieuws

Laatste update 14-03-2019

Prinsen

Prins Raymundus de XIX van 't Aogje 2020 (Princenhage)

Prins Raymundus de XIX
Oppermeester van de rammelende deksels
Bewaker van ut Zeilmakerpadje
Grandeur van de plaotjes draaiers
Grootmeester van de camions

Baron Guillaume Martin van 't Ginneken 2020 (Ginneken)

Baron Guillaume-Martin de la Triomphe Eblouissant
Constructeur Fantique du Caillou Bleu et
Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires
le Dernierre du moment.

Prins Cornillūs van Giegeldonk 2020 (Haagse Beemden)

Prins Cornillūs

Prins Baviaon XVI van Baviaonenland 2020 (Bavel)

Prins Baviaon XVI

Prins Joep XVII van Bosuilendorp 2020 (Ulvenhout)

Prins Joep XVII

Prins Snoek d'n Irste van Totdenringen 2020 (Teteringen)

Prins Snoek d'n Irste

Prins Arie d'n Irste van 't Kielegat 2020 (Breda)

Prins Arie d'n Irste
Beschermheer van ut Bredaose Lied
Trompetter der Dweilende Kapellen
Kletsmajoor der Kwetsbare Ouderen
Prins van Rood naar Oranje

Kielegats carnavalslied 2020

Winnaar is geworden: Qwitnix met 'Heej, da is nou Kielegat'.
Tweede is geworden de Meikevers en derde de Contactpuntjes.
Alle deelnemers gefeliciteerd met hun plaats en bedankt voor het prachtige werk.

't Sjefke overleden

Niet geheel onverwacht maar toch te vroeg bereikte ons op 15-12-2019
het bericht dat op 70 jarige leeftijd overleden is ons erelid Willem Otting,
binnen de carnavalswereld beter bekend als 't Sjefke.
Onder deze naam organiseerde hij jaren lang de stunt bij de inschrijving voor
de Optocht, maar ook was hij zelf een graag geziene deelnemer aan die Optocht
en van 1999 tot 2001 was hij de voorganger in 't Ginneken als Meneer de Baron.
Wij wensen Margit en de andere nabestaanden veel sterkte met het verlies.

Marian van der Mijnsbrugge overleden

Marian van der Mijnsbrugge is medio december 2019 op 64 jarige leeftijd overleden.
Naast erelid en enkele jaren 2e secretaris van onze vereniging te zijn geweest
was zij, als Bloze Kriekske, zangeres bij de carnavalkapel 'Kek Zelf Mar'.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Janus van Dijk overleden

Donderdag 9 januari 2020 is op 83 jarige leeftijd overleden ons, met het Kruis van Verdiensten onderscheiden erelid Janus van Dijk.
Als 11 jarige begon hij zijn muziekcarričre bij Cecilia Princenhage op de althoorn en is daar, in die jaren erna, uitgegroeid tot een zeer verdienstelijke tubaspeler. Janus heeft zijn sporen in de carnavalswereld verdiend als lid o.a. van
BB de Turfstekers, Vorrut Leutje, de Snuiters, Bredaas Kabaal, Drankurgel.
Wij wensen zijn echtgenote Leny, de kinderen Harry en Lilly evenals overige familieleden en bekenden sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Onderscheiding voor Frans van den Broek

Frans van den Broek is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 onderscheiden met het Grootkruis van de BFC en het daaraan verbonden erelidmaatschap van onze vereniging.
Dit als waardering voor zijn grote inzet voor carnaval binnen ut Kielegat.
Niet alleen gedurende vele jaren als Raadslid, maar ook 12 jaar met passie en liefde als Secretaris van stichting Bredase Carnavals Viering (Kielegat).
Daarnaast bevlogen handhaver van de tradities en bewaker van cultureel erfgoed als Voorzitter van het Kielegats Carnavals Museum, en tenslotte sedert jaren Bestuurslid bij de Brabantse Carnavals Federatie

Onderscheiding voor Engelbert Schoormans

Ook is Engelbert Schoormans tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 onderscheiden maar met het Zottekapke, de hoogste onderscheiding van de BFC en het daaraan verbonden erelidmaatschap van onze vereniging.
Dit als waardering voor zijn inzet ten behoeve van de blaasmuziek voor carnaval.
Daarbij kan onder anderen vermeld worden: zijn activiteiten in diverse functies bij o.a. (in willekeurige volgorde) Enersjieke Ermenieke, Kielegatse Kanjers, Tworwelwa, 't Zooike, Federatieorkest, Bredasche Bauernkapelle, Bimde Blaozers, Qwinix en Poporkest Hercules.
Ook was Engelbert als arrangeur actief in zij eigen muziekuitgeverij 't Klokske.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met voornoemde personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geļmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Lees de volledige privacyverklaring....

De BFC ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De komende algemene ledenvergadering staat nog niet gepland.
Klik hier voor de notulen van de vorige vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) wordt gehouden op de eerste zondag na 1 januari.
De komende wordt gehouden op zondag 5 januari 2020 van 12:00 tot 14:00 u. in TheaterDinerSalon de Avenue, Waterstraat 5, Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Eerder hebben wij informatie verstrekt over het feit dat de Gemeente Breda de ‘Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers’ sinds kort ondergebracht heeft bij Centraal Beheer/Achmea. De vorige verzekeringsmaatschappij had duidelijk alle vrijwilligers betrokken bij carnaval uitgesloten omdat zij van mening was dat carnaval geen maatschappelijke doel dient maar de vrijwilligers bezig zijn met een hobby. Omdat het dienen van een maatschappelijk doel en een hobby uitoefenen best kunnen samen gaan hebben wij Centraal Beheer/Achmea om een duidelijke stellingname gevraagd. Van hen, met name bij monde van de heer Ben Klaassen en mevrouw Margreet Wallet, hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat vrijwilligers betrokken bij carnavalsactiviteiten en in deze hoedanigheid schade ondervinden door een aansprakelijkstelling of een ongeval via de Collectieve Verzekering van de Gemeente Breda bij hen verzekerd zijn. Echter als de organisatie in handen van de horeca-eigenaren ligt, dan wordt dit niet als een maatschappelijk, maar als commercieel belang gezien en is de gemeentelijke verzekering niet van toepassing. Daarnaast geldt voor alle schadeverzekeringen dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Breda-Actief. Zie ook hier.

In dit verband willen wij ook nog wijzen op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor ‘praalwagens’ waaronder ook carnavalswagens vallen. Zie hiervoor: https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Deze verzekering kan niet rechtstreeks maar wel via een eigen verzekeringstussenpersoon worden afgesloten.

Omdat de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor eventuele aanvullende verzekeringen zorg te dragen.

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.