Actueel nieuws

Laatste update 14-03-2019

Prinsen

Prins Raymundus de XIX van 't Aogje 2020 (Princenhage)

Prins Raymundus de XIX
Oppermeester van de rammelende deksels
Bewaker van ut Zeilmakerpadje
Grandeur van de plaotjes draaiers
Grootmeester van de camions

Baron Guillaume Martin van 't Ginneken 2020 (Ginneken)

Baron Guillaume-Martin de la Triomphe Eblouissant
Constructeur Fantique du Caillou Bleu et
Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires
le Dernierre du moment.

Prins Cornillûs van Giegeldonk 2020 (Haagse Beemden)

Prins Cornillûs

Prins Baviaon XVI van Baviaonenland 2020 (Bavel)

Prins Baviaon XVI

Prins Joep XVII van Bosuilendorp 2020 (Ulvenhout)

Prins Joep XVII

Prins Snoek d'n Irste van Totdenringen 2020 (Teteringen)

Prins Snoek d'n Irste

Prins Arie d'n Irste van 't Kielegat 2020 (Breda)

Prins Arie d'n Irste
Beschermheer van ut Bredaose Lied
Trompetter der Dweilende Kapellen
Kletsmajoor der Kwetsbare Ouderen
Prins van Rood naar Oranje

Kielegats carnavalslied 2020

Winnaar is geworden: Qwitnix met 'Heej, da is nou Kielegat'.
Tweede is geworden de Meikevers en derde de Contactpuntjes.
Alle deelnemers gefeliciteerd met hun plaats en bedankt voor het prachtige werk.

't Sjefke overleden

Niet geheel onverwacht maar toch te vroeg bereikte ons op 15-12-2019
het bericht dat op 70 jarige leeftijd overleden is ons erelid Willem Otting,
binnen de carnavalswereld beter bekend als 't Sjefke.
Onder deze naam organiseerde hij jaren lang de stunt bij de inschrijving voor
de Optocht, maar ook was hij zelf een graag geziene deelnemer aan die Optocht
en van 1999 tot 2001 was hij de voorganger in 't Ginneken als Meneer de Baron.
Wij wensen Margit en de andere nabestaanden veel sterkte met het verlies.

Marian van der Mijnsbrugge overleden

Marian van der Mijnsbrugge is medio december 2019 op 64 jarige leeftijd overleden.
Naast erelid en enkele jaren 2e secretaris van onze vereniging te zijn geweest
was zij, als Bloze Kriekske, zangeres bij de carnavalkapel 'Kek Zelf Mar'.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Janus van Dijk overleden

Donderdag 9 januari 2020 is op 83 jarige leeftijd overleden ons, met het Kruis van Verdiensten onderscheiden erelid Janus van Dijk.
Als 11 jarige begon hij zijn muziekcarrière bij Cecilia Princenhage op de althoorn en is daar, in die jaren erna, uitgegroeid tot een zeer verdienstelijke tubaspeler. Janus heeft zijn sporen in de carnavalswereld verdiend als lid o.a. van
BB de Turfstekers, Vorrut Leutje, de Snuiters, Bredaas Kabaal, Drankurgel.
Wij wensen zijn echtgenote Leny, de kinderen Harry en Lilly evenals overige familieleden en bekenden sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Hans Veelenturf overleden

Na vele jaren gesukkeld te hebben met zijn gezondheid is ons erelid Hans Veelenturf op maandag 22 februari 2021 op 87 jarige leeftijd in zijn laatste woonplaats Rijbergen overleden. Tijdens het Gulden Bal van 2008 werd Hans door het bestuur van het comité Gulden Bal onderscheiden voor zijn verdiensten voor het Gulden Bal. Maar tevens werd hij daarmee geëerd voor zijn vele activiteiten in evenzovele Bredase organistaties. Wij wensen zijn echtgenote Beppie en overige familie, vrienden en kennisen sterkte met de verwerking van dit verlies.

Jac Zom overleden

Op 78 jarige leeftijd is dinsdag 20 april 2021 ons erelid Jac Zom overleden. Naast vele activiteiten in de radio en tv-wereld was Jac ook mede-grondlegger en directeur van het Research Instituut voor Recreatie en Toerisme. Maar bij de BFC is hij onderscheiden voor zijn inzet bij Baronie-TV. Wij wensen allen die hem nader stonden sterke bij de verwerking van dit verlies.

Onderscheiding voor Frans van den Broek

Frans van den Broek is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 onderscheiden met het Grootkruis van de BFC en het daaraan verbonden erelidmaatschap van onze vereniging.
Dit als waardering voor zijn grote inzet voor carnaval binnen ut Kielegat.
Niet alleen gedurende vele jaren als Raadslid, maar ook 12 jaar met passie en liefde als Secretaris van stichting Bredase Carnavals Viering (Kielegat).
Daarnaast bevlogen handhaver van de tradities en bewaker van cultureel erfgoed als Voorzitter van het Kielegats Carnavals Museum, en tenslotte sedert jaren Bestuurslid bij de Brabantse Carnavals Federatie

Onderscheiding voor Engelbert Schoormans

Ook is Engelbert Schoormans tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 onderscheiden maar met het Zottekapke, de hoogste onderscheiding van de BFC en het daaraan verbonden erelidmaatschap van onze vereniging.
Dit als waardering voor zijn inzet ten behoeve van de blaasmuziek voor carnaval.
Daarbij kan onder anderen vermeld worden: zijn activiteiten in diverse functies bij o.a. (in willekeurige volgorde) Enersjieke Ermenieke, Kielegatse Kanjers, Tworwelwa, 't Zooike, Federatieorkest, Bredasche Bauernkapelle, Bimde Blaozers, Qwinix en Poporkest Hercules.
Ook was Engelbert als arrangeur actief in zij eigen muziekuitgeverij 't Klokske.

Onderscheiding voor Niels van der Avoird

Onze voorzitter heeft vrijdagavond 21 februari 2020 Niels van der Avoird, het bestuurslid van AKV de Sikken en een rasechte carnavalsvierder, mogen onderscheiden met het Grootkruis van de B.F.C.
Niels heeft in de jaren 2002 t/m 2004 in de Raad van Elf gezeten en is daarna het bestuur gaan versterken en doet dat sinds dien met veel passie en energie. Hij heeft in zijn portefeuille de technische commissie. Voor, tijdens en na carnaval is hij overal te vinden waar iets met het geluid moet gebeuren. Daarnaast heeft hij al die jaren ook veel commissie werk uitgevoerd. Van Songfestival/BlèrSikkenbal met 11-11; het Bontesikkenbal op carnavalszaterdag. Ook zet hij al weer meerdere jaren de carnavalskrant in elkaar en is hij voor het hele dorp een lopende carnavalsencyclopedie.
Deze Sik heeft zeker het Grootkruis verdiend voor zijn geweldige inzet.

Onderscheiding voor Sabine Kragten

Al tientallen jaren is Sabine Kragten actief voor de Stichting Giegeldonk. Ze heeft een rol gespeeld in de optochtcommissie, heeft zich bezig gehouden met protocolaire activiteiten en is inmiddels al weer enkele jaren de hoffotograaf. Ondanks dat ze soms wat lichamelijke beperkingen heeft, probeert ze bijna overal aanwezig te zijn, waarbij ze ook niet te beroerd is om foto's te maken voor de andere stichtingen. Voor dit al is zij zaterdagavond 22 februari 2020 in het zonnetje gezet met de Draagspeld van de BFC.

Onderscheiding voor Chantal Bruyninckx

Chantal Bruyninckx zet zich inmiddels al 12 jaar in voor de Stichting Giegeldonk. Begonnen bij de commissie protocollaire activiteiten heeft zij al snel de overstap gemaakt naar de jeugdcommissie. Hier startte zij met het begeleiden van de spelletjesmiddag. Het jaar daarop nam zij de begeleiding van de jeugdraad over waarbij de jeugdraad uitgegroeid is tot een groep van meer dan 25 kinderen.
Ook heeft zij, als voorzitter van de jeugdcommissie, aan de wieg gestaan van het Jeugdprinsengeburenbal waarbij na vele jaren zeulen, informeren en praten met andere jeugdraden in 2017 de eerste editie plaats heeft gevonden. Nu, na enkele edities, staat er een waar jeugdevenement welke zijn weerga niet kent.
Onze voorzitter toonde de waardeering voor haar inzet op zaterdagavond 22 februari 2020 door haar met het Kruis van Verdiensten te onderscheiden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met voornoemde personen hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Lees de volledige privacyverklaring....

De BFC ook op Facebook!

Dus waar wacht je nog op. Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws van de BFC en onze leden.

Algemene ledenvergadering

De eerstkomende algemene ledenvergadering die gepland was op maandag 22 november 2021 in café De Markhoek, Marksingel 15/16, Breda, is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.
Klik hier voor de agenda en
Klik hier voor de notulen van de vorige vergaderingen.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) wordt gehouden op de eerste zondag na 1 januari.
De komende staat gepland voor zondag 2 januari 2022 van 12:00 tot 14:00 u. in café Parkzicht Paul Windhausenweg 1, 4818 TA Breda.

Verzekeringen

Instrumentenverzekering 

Door gebrek aan belangstelling voor een collectieve instrumentenverzekering wordt van verdere actie in deze richting afgezien.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Eerder hebben wij informatie verstrekt over het feit dat de Gemeente Breda de _Collectieve Aansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers_ sinds kort ondergebracht heeft bij Centraal Beheer/Achmea. De vorige verzekeringsmaatschappij had duidelijk alle vrijwilligers betrokken bij carnaval uitgesloten omdat zij van mening was dat carnaval geen maatschappelijke doel dient maar de vrijwilligers bezig zijn met een hobby. Omdat het dienen van een maatschappelijk doel en een hobby uitoefenen best kunnen samen gaan hebben wij Centraal Beheer/Achmea om een duidelijke stellingname gevraagd. Van hen, met name bij monde van de heer Ben Klaassen en mevrouw Margreet Wallet, hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat vrijwilligers betrokken bij carnavalsactiviteiten en in deze hoedanigheid schade ondervinden door een aansprakelijkstelling of een ongeval via de Collectieve Verzekering van de Gemeente Breda bij hen verzekerd zijn. Echter als de organisatie in handen van de horeca-eigenaren ligt, dan wordt dit niet als een maatschappelijk, maar als commercieel belang gezien en is de gemeentelijke verzekering niet van toepassing. Daarnaast geldt voor alle schadeverzekeringen dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Breda-Actief. Zie ook hier.

In dit verband willen wij ook nog wijzen op een bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor _praalwagens_ waaronder ook carnavalswagens vallen. Zie hiervoor: https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Deze verzekering kan niet rechtstreeks maar wel via een eigen verzekeringstussenpersoon worden afgesloten.

Omdat de BFC geen collectieve verzekering(en) heeft afgesloten verdient het dus aanbeveling zelf voor eventuele aanvullende verzekeringen zorg te dragen.

Repetitiedata c.q. bouwlocaties

Het bestuur van de BFC is zeer betrokken bij jullie activiteiten. We komen dan ook graag een keer langs om eens een kijkje te nemen. Wij verzoeken alle aangesloten leden aan ons door te geven wanneer de repetitie- c.q. bouwavonden/dagen zijn. Enerzijds om onze database aan te vullen, maar zeer zeker ook zodat wij als bestuur een selectie kunnen maken van verenigingen die we het aankomende seizoen kunnen bezoeken.

Laat het ons even weten via info@bfckielegat.nl

Overzicht carnavalsmotto's

De diverse carnavalsorganisaties blijken ieder jaar weer zeer creatief te zijn in het bedenken van een carnavalsmotto. Als je hier klikt krijg je een overzicht met de motto's die gebruikt zijn in het Kielegat, 't Aogje, 't Ginneken, Totdenringen, Giegeldonk en Bosuilendorp.

Wij zijn ons bewust dat wij nooit volmaakt zijn daarom kunnen aanvullingen en/of verbeteringen gemeld worden via info@bfckielegat.nl.